สินค้าประเภทวัตถุอันตราย

ติดต่อขอรายละเอียดที่ 

บริการจดทะเบียน ผลิต,นำเข้าวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ทุกชนิด 


Tel. 080-558-4431 ( คุณ เอ๋)

 

Email : suchada_604@hotmail.com

(จันทร์- ศุกร์เวลา 9.00 - 16.30 น.)

รายละเอียดการให้บริการ

1. เช็คสูตรส่วนประกอบ

2. เตรียมเอกสาร

3. ส่งแจ้งข้อเท็จจริง (ในกรณีเป็นวัตถุอัตรายประเภท 1)

4. รอสรุปผล

5. รับเรื่องแล้วแจ้งผลการพิจารณา

Visitors: 37,672