บริการจดทะเบียนสถานที่นำเข้า/ผลิตอาหาร

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน อย. สถานที่นำ


- สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
- ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
- ขอใบอนุญาตนำเข้าอาหาร (อ.6)
- การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)
- การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)
- การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอเลขอย. ขึ้นเลขสารบบอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารเสริม

โทร: 0970094800 / 0805584431

Line Official: https://line.me/R/ti/p/@828wsyhl?from=page

Email : Suchada_604@hotmail.com / j8850s@hotmail.com

บริการดำเนินการขออนุญาตนำเข้าอาหาร ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการอนุญาตนำเข้าอาหาร ขอเลขารบบอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารเสริม ทุกประเภท

  • ขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร (แบบ อ.6) 
  • ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) 
  • ต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)
  • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้อง

ขั้นตอนการดำเนินการ


- ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเบื้องต้น (ฟรี)
- แนะนำเรื่องสถานที่นำเข้า/ผลิต (เรื่อง ห้องเก็บ/ป้าย/อุณหภูมิการเก็บรักษา)
- จัดทำแปลนตามหลัก Primary GMP
- เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอ
- ยื่นคำขอและรอผลการพิจารณา
- ให้คำปรึกษาหลังการบริการ (ฟรี)

Visitors: 41,339