​บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

ดาวโหลดได้ที่ >>> บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และกาแฟ โดยมีการปรับปรุง "บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารประเภท เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ" แบ่งออกเป็น 4 บัญชี ดังนี้

  1. รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท( ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

   2. รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ได้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ยกเว้นเครื่งดื่มที่ผสมกาเฟอีน)และกาแฟ

   3. รายชื่อสารกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และไขมัน ที่ใช้ได้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน)และกาแฟ

    4. รายชื่อสารอื่นและสารสังเคราะห์ที่ใช้ได้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน)และกาแฟ

           ซึ่งทั้ง 4 บัญชี ดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกกับภาคธุรกิจให้สามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและกาแฟใหม่ๆ โดยสามารถลดขั้นตอนการหารือการใช้ส่วนประกอบ หรือ การขออนุมัติสูตรแบบเดิมๆ ทำให้การขออนุญาตได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตามแนวทาง 5S ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

 
Visitors: 32,708