บริการขึ้นทะเบียนอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


 ประกาศ: ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 จะเริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากทาง อย. เป็นรายผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่าธรรมเนียมตัวนี้จะไม่รวมในค่าบริการ
ติดต่อได้ที่

0970094800 (คุณอาร์ม)

หรือ j8850s@hotmail.com
บริการรับขึ้นทะเบียนอาหารแบบใหม่

√สะดวก
√รวดเร็ว
√ราคาถูก
√รับประกันความพึงพอใจ
 
ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร(ผลิตและนำเข้า)*
- อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
- อาหารจำพวกขนม
- อาหารจำพวกของทะเล 
- สินค้ากึ่งสำเร็จรุป
- อาหารแช่แข็ง
- ฯลฯ (ประเภทอาหารที่ไม่ต้องอนุมัติวัตถุเจือปนอาหาร)
 
*เงือนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบใหม่
√สะดวก
√รวดเร็ว
√ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้มีประสบการการยื่นโดยตรง
√ไม่ต้องจองคิวนานอีกต่อไป
 
ไม่รวมเสริมอาหารแบบ สบ.3 โดยสงวนสิทธิการให้บริการกับสินค้าที่มีส่วนประกอบไม่อยู่ในสารบบ อย. 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและทางลูกค้าควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
Visitors: 37,675