ข่าวสารจาก อย.

อย. จับมือ ทหาร ช. พัน. 1 รอ. บุกจับร้านขายยา ย่านรามคําแหง ลักลอบจําหน่ายยาน้ําแก้ไอ
ให้แก่เยาวชนต่ํากว่า 17 ปีนําไปใชผลิตยาเสพติด 4x100
อย. เอาจริง ลุยจับมือกับเจ้าหน้าที่ทหาร ช. พัน. 1 รอ. เดินหน้ากวาดล้างร้านขายยาในเขต กทม. ที่
ลักลอบจําหน่ายยาน้ําแก้ไอ ให้แก่เยาวชนอายุต่ํากว่า 17 ปีหลังผู้ปกครองร้องเรียนไปยัง คสช. มีร้านขายยา
จํานวนมากจําหน่ายยาน้ําแก้ไอให้กับวัยรุ่นนําไปผสมใบกระท่อม ยาแก้ปวด และผลิตเป็นยาเสพติด 4x100 ตรวจ
พบร้าน ขายยากระทําผิดกฎหมาย ย่านรามคําแหง จํานวน 11 ร้าน ยึดยาแก้ไอมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท แจ้ง
ข้อหาหลายคดีย้ํา! ขอให้ร้านขายยาทุกร้านปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบการกระทําผิด นอกจากมีโทษทั้งจําและ
ปรับแล้ว อาจถูกลงโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขายยา สําหรับเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ให้
ความร่วมมือกับทางราชการ อาจถูกส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมลงโทษทางจรรยาบรรณด้วย

ที่มา: http://www.fda.moph.go.th/อย. เดินหน้าขยายบริการ LPI ในผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มเติม) เริ่ม 1 ก.ย. 57 
อย. จะขยายการเชื่อมโยงระบบนําเข้าอาหาร(เพิ่มเติม) ได้แก่ โกโก้ขนมที่ทําจากช็อกโกแลต อาหาร

ปรุงแต่งที่ทําจากแป้ง ชา กาแฟ ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ําปลา ไอศกรีม น้ําแร่ น้ําอัดลม
น้ําส้มสายชูเป็นต้น ทําให้การนําเข้าสินค้าดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ผู้นําเข้าต้องมีใบ
รับแจ้งการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (License per Invoice) ก่อนการนําเข้าทุกครั้ง ผู้ประกอบการสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์อย.

 

ที่มา: http://www.fda.moph.go.th/


 
 
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 32,709