ข่าวสาร

" อย. ร่วมกับ สสจ. ปฏิบัติการเฝ้าระวัง สาวถึงต้นตอ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ อันตราย "

อย. ร่วมกับ สสจ. ปฏิบัติการเฝ้าระวัง สาวถึงต้นตอ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ อันตราย อย. ร่วมกับ สสจ. ปฏิบัติการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง สาวถึงต้นตอไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ จากร้านจำหน่ายถึงแหล่งผลิต พบไม่ขออนุญาตผลิต สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน GMP และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ส่วนผลการตรวจสอบพบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานอื้อ ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ มาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ณ สถานที่จำหน่าย พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผลการตรวจวิเคราะห์พบวัตถุกันเสีย เกินมาตรฐาน จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ขายแจ้งว่าซื้อมาจากร้านขายส่งที่ จ.สมุทรสาคร 

อ่านต่อ